Koulutus

Seurassamme järjestää Sukeltajanliiton/ CMAS koulutusohjelman mukaisia sukelluskortteja.

CMAS* Peruskurssi

Peruskurssilla opetellaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esimerkiksi sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on käytännön perustaitojen opettelussa ja sukellusturvallisuudessa.

Peruskurssi sisältää 10 tuntia teoriaa, 10 tuntia allasharjoituksia ja 4-5 avovesisukellusta. Kurssi antaa valmiudet tehdä suoranoususukelluksia enintään 15-20 metrin syvyydessä edellyttäen, että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty.

Kurssin käytyäsi olet seuran jäsen ja voit heti jatkaa mielenkiintoista sukellusharrastusta mm. seuran järjestämillä viikkosukelluksilla ja leireillä.
Sukeltaminen on kurssin jälkeen kiinni vain omasta aktiivisuudestasi. Seuralta saa kurssin jälkeen lainattua sukelluslaitteita veloituksetta ensimmäisen vuoden ajan, joten omia laitteita ei tarvitse heti hankkia.

CMAS** Jatkokurssi

Jatkokurssi koostuu noin 10 tunnista teoriaa ja vähintään 6 avovesisukelluksesta. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet tehdä sukelluksia 15-30 metrin syvyydessä.

CMAS*** Syventävä jatkokurssi

Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä. Kurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

CMAS Rescue/ Sukellusturvallisuuskurssi

Tämä on eräs tärkeimmistä kursseista, joita sukeltaja voi suorittaa. Kaikkiin Sukeltajaliiton koulutusohjelman kursseihin sisältyy turvallisuuteen, riskien hallintaan, pelastautumiseen ja pelastamiseen liittyviä asioita ja harjoitteita, mutta sukellusturvallisuuskurssi on ainoa, jossa ne ovat keskiössä.

Kurssi koostuu noin 6 tunnista teoriaa ja vähintään 3 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskien hallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet mm. sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen.

CMAS Nitrox Diver

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea (22-40 %) sisältävää kaasuseosta. Nitroksilla ei voi sukeltaa yhtä syvälle kuin paineilmalla, mutta nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.

CMAS Technical Skills

Tekniikkasukeltamisen ensinmäinen taso. Sopii myös virkistyssukeltajille, ketkä haluavat parantaa omia taitojaan.  Kurssin sisältö on sukellusten suunnittelussa, toiminta tavoissa, tekniikkasukeltamisen perustaidoissa ja varusteissa.